ویدئوی ماسک های پیور کلی

ویدئوی ماسک های پیور کلی

پوست، به طور مرتب به پاکسازی و سم زدایی نیاز دارد. عواملی مانند آلودگی هوا، خستگی و استرس، تعریق و آرایش، در دراز مدت باعث چرب و کدر شدن پوست می شود.

ماسک های خاک رس لورال پاریس غنی شده با ترکیبات طبیعی، دارای ساختار نرم و کرمی، علاوه بر پاکسازی و سم زدایی پوست، به آن زیبایی و شادابی می بخشد.